Vakbeurs Openbare ruimte

Bezoek ons op de vakbeurs Openbare ruimte in stand 2.43 op 6 februari in Brussel. Klik hier  voor uw gratis toegangskaart.. Om de openbare ruimte toekomstbestendig te maken, wordt er nauw samengewerkt tussen de diverse betrokken vakgebieden en disciplines. Daarom vindt u op 6 februari ook de vakbeurs  klimaat en vakbeurs mobiliteit tegelijkertijd in Brussels Expo.

Den Helder - Rivierenbuurt

De Rivierenbuurt wordt grootschalig gerenoveerd. Het gemengd rioolstelsel wordt vervangen door een gescheiden stelsel. Het hemelwater van de huizen en de weg wordt afgekoppeld.

Bergen - Oranjebuurt

Herinrichting van de Oranjebuurt: oud gebruikt materiaal wordt hergebruikt en wordt tegelijkertijd waterpasserend gemaakt.

Papendrecht - Westpolder Oost

Grootschalig onderhoud van de wijk Westpolder Oost in Papendrecht. Parkeerplaatsen, groen, andere bestrating met tegelijkertijd klimaatbestendige maatregelen geven de wijk een ander uiterlijk.